LANGUAGE
NL / FR / EN / DE / ITChristian Mertens

Markt 21
2450 Meerhout
België

Tel.: 014/30.13.33
Gsm: 0497/75.54.14

E-mail: mertenschristian@yahoo.com
BTW BE 772156424

StratenplanGRATIS

Bezoek ook:
www.por-no.be
www.dewijsheid.eu
www.re-bel.be
www.depri-up.be
 

Intro 2

 
 
 
Bedenk de wonderlijke dingen van het heelal met zijn onoverzienbare complexiteit: het universum met zijn miljarden en nog eens miljarden sterren of de natuur met haar onvoorstelbaar grote hoeveelheden schatten aan informatie.
 
Als u het universum toeschrijft aan een "toeval", roept dat vele vragen op waarop u geen enkel antwoord krijgt. Hetzelfde geldt voor de populaire evolutietheorie.
 
Hoe kan niets zich ontwikkelen tot iets?
Als mensen iets scheppen, dan bedienen zij zich altijd van iets dat reeds aanwezig is.
Een architect kan een fantastisch gebouw ontwerpen.
Maar om te kunnen bouwen heeft men materialen nodig, zoals bijv. metaal of steen, welke echter op hun beurt slechts van reeds aanwezige bouwstoffen werden vervaardigd.
Geen mens is in staat materie uit niets te doen voortkomen. Wie heeft deze dingen geschapen?
God, de ontwerper en maker van deze unieke schepping. De aarde is een zeer kleine planeet in het onmetelijk heelal en heeft een centrale positie in de schepping. De Bijbel bewijst dat de aarde geschapen is door God en dat Hij Zijn liefdevolle aandacht op deze planeet heeft gericht. (Psalm 19:2, Job 37:10). Een duidelijk bewijs van de schepping is de mens zelf. (Job 40:19)
Als we kijken naar de bouw en complexiteit van ons eigen lichaam in vergelijking met de dieren, heeft de mens iets wat we persoonlijkheid noemen. Hij kan verstandelijke keuzes maken, heeft een geweten en kan een onderscheid maken tussen goed en kwaad. Hij is in staat lief te hebben en medelijden te tonen. De mens is dus geen toevalligheid van een opstapeling van atomen, maar is op wonderbare wijze gemaakt door de schepper van het heelal.