LANGUAGE
NL / FR / EN / DE / ITChristian Mertens

Markt 21
2450 Meerhout
België

Tel.: 014/30.13.33
Gsm: 0497/75.54.14

E-mail: mertenschristian@yahoo.com
BTW BE 772156424

StratenplanGRATIS

Bezoek ook:
www.por-no.be
www.dewijsheid.eu
www.re-bel.be
www.depri-up.be
 

Heilige Geest


 
 
Nadat Jezus uit de dood was opgestaan, vertelde Hij Zijn leerlingen dat Hij naar de hemel moest terugkeren om voor hen plaats te bereiden.
Jezus liet Zijn volgelingen niet alleen, maar zond hen de Heilige Geest. We kunnen de Heilige Geest ontvangen door geloof in Jezus Christus.
De Heilige Geest is God. De Bijbel maakt duidelijk dat de Heilige Geest God is.
Velen erkennen Hem niet als zodanig. Zij houden Hem slechts voor een onpersoonlijke invloed of kracht.
Dan beroven wij echter de Heilige Geest van de eer, die wij Hem zijn verschuldigd, van de liefde, het geloof, het vertrouwen, de overgave en de gehoorzaamheid, die Hem toekomt. Wanneer u de Heilige Geest, zoals bepaalde mensen doen, slechts voorstelt als macht of kracht, zult u zich steeds afvragen: Hoe kan ik de Heilige Geest ontvangen en hoe gebruiken? Maar als uw voorstelling in overeenstemming is met de Bijbel, wanneer u in Hem een persoon ziet vol goddelijke majesteit en heerlijkheid, zal uw vraag luiden: Hoe kan de Heilige Geest mij ontvangen en gebruiken?
Het eerste denkbeeld, dat de Heilige Geest slechts een invloed of een kracht is, die wij ontvangen en die wij kunnen gebruiken, kan leiden tot zelfverheffing en pralen met het eigen ik.

 
De Heilige Geest.
 
      De Heilige Geest is de Trooster en Helper.
 
      De Heilige Geest geeft ons:
 • Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22)
 • Wijsheid
 • Leiding
 • Kracht
 • Zekerheid
 • Troost
 • Hij sterkt ons tegen verzoekingen
 • Hij helpt ons Gods Woord te begrijpen.
 • Hij eert Jezus Christus (Johannes 16:14)
 • Hij geeft geestesgaven (1 KorintiŽrs 12).
 • enz.
 • Hij overtuigt van:
 • zonden
 • gerechtigheid
 • oordeel
 • enz.
 
Men kan zich tegenover de Heilige Geest als tegenover een persoon gedragen.
Men kan Hem gehoorzamen (Handelingen 5:32), maar ook bedriegen (Handelingen 5:3), trotseren (Handelingen 5:9), bedroeven (EfeziŽrs 4:30), verachten (HebreeŽn 10:29), lasteren (MatteŁs 12:31) en zich tegen Hem verzetten (Handelingen 7:51) .