LANGUAGE
NL / FR / EN / DE / ITChristian Mertens

Markt 21
2450 Meerhout
België

Tel.: 014/30.13.33
Gsm: 0497/75.54.14

E-mail: mertenschristian@yahoo.com
BTW BE 772156424

StratenplanGRATIS

Bezoek ook:
www.por-no.be
www.dewijsheid.eu
www.re-bel.be
www.depri-up.be
 

God

 
 
Als we kijken naar Gods wezen, dan zien wij hoe Hij bepaalde aspecten heeft die uniek zijn en die Hij met geen enkel ander wezen deelt:
 

God is liefde

Dit betekent dat God ons liefheeft en alleen het beste voor ons wil.
God houdt zoveel van ons dat Hij Zijn Zoon gaf om voor ons te sterven, zodat we Zijn kinderen kunnen worden.
"Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden." (Johannes 15:13)

 

God is eeuwig

Al het andere in het heelal had een begin, maar God Zelf had geen begin.
Hij was niet gemaakt of veroorzaakt (ontstaan) door iemand of iets. Hij had geen begin en Hij zal ook geen einde hebben. De Bijbel zegt: "… U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid"(Psalm 90:2)

God is persoonlijk

God is geen ding of slechts een kracht. Hij denkt, voelt, verlangt en handelt als een levende persoon.
 

God is alwetend

Dit betekent dat God alle dingen weet. Er is niets in het heelal wat niet bekend is bij God. Hij weet alle dingen, die gebeuren. Hij weet alles wat we gezegd en gedaan hebben. Hij kent zelfs onze gedachten. De Bijbel zegt: "… Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen."(Hebreeën 4:13)
 

God is heilig

Dit betekent dat God zonder zonde is. Hij is volkomen rein en rechtvaardig. In de Bijbel betekent duisternis zonde. De Bijbel zegt over God: "God is licht er is in Hem geen spoor van duisternis."(1 Johannes 1:5) Omdat God heilig is, haat Hij de zonde en heeft Hij rechtvaardigheid lief. God zal zelfs geen moment de zonde aanzien. De Bijbel zegt: "Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen."(Habakuk 1:13)
 

God is almachtig

Dit betekent dat God alles wat Hij maar wenst, kan doen. Zijn macht is onbeperkt. Hij is de almachtige God. De Bijbel zegt: "… Hij doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat Hij wil; er is niemand die Hem kan tegenhouden of tegen Hem kan zeggen: 'Wat hebt U gedaan?'(Daniël 4:32) Hoewel er geen grenzen zijn aan God Zijn macht, zijn er sommige dingen die God niet zal doen. God zal geen verkeerde dingen doen. Alles wat Hij doet, komt altijd overeen met Zijn heilige natuur. De Bijbel zegt: "Rechtvaardig is de Heer in alles wat Hij doet, Zijn schepselen blijft Hij trouw."(Psalm 145:17)
 

God is trouw

Dit betekent dat God altijd Zijn woord houdt. Hij kan niet liegen. Wat God beloofd heeft, zal Hij zeker doen. De Bijbel zegt: "God is geen mens, dat Hij Zijn woord zou breken of terug zou komen op Zijn besluit. Zou Hij beloven en niet vervullen, Zijn woord geven en niet gestand doen?" (Numeri 23:19)
 

God is rechtvaardig

Dit betekent dat God altijd doet, wat goed is. Omdat God heilig en rechtvaardig is, moet Hij de zonde straffen. Hij kan het niet door de vingers zien. God zal nooit iemand straffen voor iets wat hij niet heeft gedaan, maar Hij zal geen zonde over het hoofd zien. De Bijbel zegt: "Hij bestuurt de wereld naar recht en wet, alle volken berecht Hij eerlijk." (Psalm 9:9)
 

God is onveranderlijk

Dit betekent dat God altijd dezelfde is. Hij verandert nooit. Zo is Hij altijd:
 
  • heilig;
  • trouw;
  • rechtvaardig;
  • liefdevol. Hij zei van zichzelf: "Ik de Heer, ben niet veranderd." (Maleachi 3:6)
  • enz ...
 

God is één.

Dit wil zeggen: er is maar één ware God